Kontakt info

TIMA GRADNJA d.o.o.
Ulica Dragutina Golika 34
10000 Zagreb, Hrvatska

+385 1 3665 512
+385 91 1672 038
+385 91 1674 217
+385 1 3665 512
timagradnja@gmail.com
hrupelj@gmail.com

OIB: 97727224461
MBS: 1587641
Žiro račun: 24840081103429563 (Raiffeisen banka)
Direktor: Tihomir Hrupelj dipl. ing. građ.
    Suglasnost za korištenje podataka: