Izrada troškovnika tima gradnja

Sastavljamo ponudbene troškovnike i troškovnike izvedenih radova

Nudimo Vam uslugu izrada troškovnika radova. Sastavljamo ga na temelju brižljive kalkulacije i dosadašnjih iskustava. U svakoj su stavci navedeni opis stavke, jedinica mjere, količina i jedinična cijena. Na temelju toga se stvara ukupna vrijednost pojedinih vrsta radova.

Sastavljamo i ponudbene troškovnike i troškovnike izvedenih radova. U ponudbenom troškovniku dobivate uvid u to kolika je koja cijena neke vrste usluge našeg tima ljudi. U troškovniku izvedenih radova dobivate uvid u sve usluge koje su se napravile i u cijenu njihove izvedbe.