hidroizolacija tima gradnja

Važan je odabir odgovarajućeg materijala i njegova pravilna ugradnja

Moderni svijet zahtijeva brzinu i efikasnost. Svi težimo kvalitetnoj usluzi koja bi se ostvarila u što kraćem roku. U današnjem modernom svijetu prilikom gradnje objekta teži se brzini izvedbe, dugotrajnosti onog napravljenog i niskoj, odnosno pristupačnoj cijeni konačnog proizvoda. Tako i zaštita objekata od prodora vode (hidroizolacija) prema takvim standardima mora odgovarati zahtjevima potražnje. Mora biti jednostavna za ugradnju, otporna na vanjske utjecaje, cjenovno dostupna i kao takva, konkurentna na tržištu.

Hidroizolacija je širok pojam pa predstavlja različite tehničke postupke kojima se štite dijelovi objekta ili zgrade koji su privremeno ili stalno pod utjecajem vlage i vode. To se sve treba učiniti bez obzira na izvor vlage i vode. Pojmom hidroizolacija uobičajeno se smatra sama mjera zaštite ukopanih dijelova objekta, ali treba imati na umu da se kvalitetnom hidroizolacijom, pored osnovne konstrukcije, štite i unutarnji prostori od prodora vode, odnosno vlage.

Sukladno tome, važan je odabir odgovarajućeg materijala i njegova pravilna ugradnja. Ako je u nekom stambenom ili poslovnom prostoru prisutna vlaga, teško je se riješiti. Sanacija vlage je složen postupak, odvija se uz visoke troškove, a često je uspješna tek nakon nekoliko pokušaja. Niz kvalitetnih prednosti i karakteristika proizvoda za hidroizolaciju jamstvo su pravog odabira proizvoda za zaštitu i sanaciju od vlage. Ukoliko imate problema s prodiranjem vlage i vode, utoliko ćemo kombinacijom višedesetljetnog iskustva i kvalitetnih materijala dati sve od sebe kako bismo što brže i efikasnije riješili Vaš problem.